DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, Kateřina. Pěší pohyb ve struktuře města [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9294. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Jan Koutný.
Uložit do Citace PRO