ŠAMÁNKOVÁ, Pavlína. Risk Assessment of Contaminated Sites Case Study of a Landfill [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9300. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Babinec.

Uložit do Citace PRO