TINKA, Zdeněk. Analýza bezdrátového prostředí pomocí Ekahau a možnosti spolupráce s dalšími systémy [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9328. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.

Uložit do Citace PRO