NETOLICKÝ, Lukáš. Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potoka [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9344. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radim Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO