MIZEROVSKÁ, Lucie. Selektivní izolace bakterií rodu Bifidobacterium z potravin [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Bohuslav Rittich.
Uložit do Citace PRO