SEDLÁČEK, Zbyněk. Produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Bohuslav Rittich.
Uložit do Citace PRO