KOVÁČ, Marek. Mikroprocesorem řízený autonomní zdroj konstantního proudu a napětí [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9368. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Pavelka.
Uložit do Citace PRO