VÁLOVÁ, Věra. Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9375. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Pernica.
Uložit do Citace PRO