OBRŠLÍK, Lukáš. Sběr dat o síťové komunikaci z koncových zařízení [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9388. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radko Krkoš.
Uložit do Citace PRO