KLEMBARA, Lukáš. Paletový dopravník [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9394. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO