HRTOŇ, Martin. Užití plazmonických struktur pro zvýšení účinnosti fotovoltaických zařízení [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/941. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Břínek.
Uložit do Citace PRO