ŠTEFANY, Martin. Zigbee zařízení pro monitorování spotřeby elektrické energie [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9411. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Milan Šimek.
Uložit do Citace PRO