DUCHÁČ, Petr. Management jakosti v chemických laboratořích [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/942. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO