BEDŘICH, Marek. Plánování projektu výstavby [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloš Waldhans.
Uložit do Citace PRO