PĚKNICA, Martin. Návrh okružní křižovatky v Horsens (Dánsko) a porovnání dánského a českého přístupu k návrhu [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9428. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.

Uložit do Citace PRO