BAJZOVÁ, Jana. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9435. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jitka Sládková.

Uložit do Citace PRO