VESELSKÁ, Monika. Využívání dešťových vod v hotelu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9441. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Helena Wierzbická.

Uložit do Citace PRO