BERÁNEK, Jan. Montážní hala v Třemošné - technologická etapa hrubé vrchní stavby [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9443. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.

Uložit do Citace PRO