CHUPÁČOVÁ, Mária. Tvorba DMT a orotofotomapy v Brno-Líšni [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9449. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Vlastimil Hanzl.
Uložit do Citace PRO