KOHUT, Vojtěch. Možnosti využití geotermální energie [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9460. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO