ŠAMALÍK, Jakub. Možnosti využití obnovitelných zdrojů pro krytí energetických potřeb RD [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9462. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.

Uložit do Citace PRO