VLČEK, Josef. Generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9464. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Mlýnek.

Uložit do Citace PRO