HEMZALOVÁ, Pavlína. Ab-initio výpočty stability struktur sloučenin niklu a dusíku [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9475. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Šob,, Mojmír Šob,, Mojmír.
Uložit do Citace PRO