NOVOTNÝ, Vlastimil. Rodinný dům [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9479. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Kalousek.
Uložit do Citace PRO