HOŠEK, Roman. Systém pro sledování únavy řidiče [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9488. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radek Beneš.
Uložit do Citace PRO