KOMÁREK, Martin. Efektivnost investic ke snížení energetické závislosti rodinného domu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Pospíšil. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9489. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO