LHOTA, Jiří. Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9505. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Radek Dohnal.

Uložit do Citace PRO