GREČNÁR, Jiří. Zaměření území pro tvorbu digitálního modelu terénu v údolí Oslavy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9506. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Vondrák.
Uložit do Citace PRO