ŠAROUNOVÁ, Pavla. Průzkumy a hodnocení konstrukcí z kamene [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9511. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.
Uložit do Citace PRO