BOLEHRADSKÁ, Dunja. Informační strategie firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9518. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO