HOHNOVÁ, Barbora. Studium přírodních látek obsažených ve vybraných bylinách a méně obvyklých druzích drobného ovoce [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9527. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiřina Omelková.
Uložit do Citace PRO