ONDRÁČEK, Daniel. Sběr dat pro tvorbu DMT [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9533. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Petr Kalvoda.
Uložit do Citace PRO