BULÍČEK, Radek. Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných ocelových profilů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9551. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Marcela Karmazínová.
Uložit do Citace PRO