SLÁDEK, Lukáš. Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9552. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO