HAMPAPA, Břetislav. Testování zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9569. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Kučera.
Uložit do Citace PRO