FOLTAS, Petr. Rodinný dům s ordinací psychiatra [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9572. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivana Utíkalová.

Uložit do Citace PRO