CHARVÁT, Jakub. Vliv technologie provádění tepelných izolací na cenu stavebního objektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9573. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Zdeněk Krejza.

Uložit do Citace PRO