KOUTNÁ, Vendula. Nízkoenergetický rodinný dům [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9574. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jiří Sedlák.
Uložit do Citace PRO