MAGULOVÁ, Eva. Dekontaminace osob ve zdravotnických zařízeních při CBR událostech [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9587. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Zdena Rosická.
Uložit do Citace PRO