SUCHOMEL, Adam. Návrh zástavby přední nezávislé nápravy a rozmístění interiéru autobusu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO