HRUZÍK, Ondřej. Vypracování a zavedení metodiky na stanovení osových proteinů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9595. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce RNDr.Karel Gebauer.
Uložit do Citace PRO