KALINA, Lukáš. Syntéza aluminátosilikátových systémů na bázi geopolymerů orientovaná na využívání sekundárních surovin [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9601. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Jaromír Havlica.

Uložit do Citace PRO