FRENŠTÁTSKÝ, Petr. Aplikace pro měření charakteristik hudebních efektů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jaromír Mačák.
Uložit do Citace PRO