WORBIS, Vít. Využití optického přenosu v průmyslu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9608. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miloslav Filka.
Uložit do Citace PRO