SMRŽ, Jan. Matematická analýza a simulace přenosových parametrů optických vláken [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9610. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladimír Tejkal.
Uložit do Citace PRO