BAŠTOVÁ, Daniela. Pozitivní účinky konjugované linolové kyseliny na lidské zdraví [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9612. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.

Uložit do Citace PRO