NĚMEC, Tomáš. Formy vybraných kovů ve vodních systémech [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9624. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Hana Dočekalová.
Uložit do Citace PRO