GROB, Filip. Logistika a zásobování v opravně základových desek plošných spojů pro notebooky [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9642. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Špinka.
Uložit do Citace PRO