DOLEŽEL, Roman. Panorámovaní zdroje zvuku v nestandardních reproduktorových topologiích [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9644. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kristián Orlovský.

Uložit do Citace PRO