VOJTÍŠEK, Jindřich. Modul ARM PXA270M a jeho využití jako pobočková ústředna [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9646. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vít Daněček.

Uložit do Citace PRO